Tủ bếp gỗ nghệ thuật trên sân thượng

Tủ bếp gỗ vẽ nghệ thuật

  • Tủ bếp trên
  • Tủ bếp dưới
  • Mặt đá bếp
  • Vẽ tranh hoa nghệ thuật lên tường bếp 
  • Phụ kiện bếp Hafele

 

Hình ảnh thi công thực tế

Video

Scroll to Top